FIKCJA DORęCZENIA. SąD: BRAK DRUGIEGO ZAWIADOMIENIA TO NARUSZENIE PROCEDURY

Dwukrotne awizowanie przesyłki od fiskusa jest bezwzględną przesłanką prawidłowości doręczenia. © Fotorzepa / Radek Pasterski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę podatnika, któremu fiskus odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.Sprawa dotyczyła skuteczności doręczenia decyzji, którą podatnikowi określono zobowiązanie podatko...

Source: