KOMORNICY RADZą: LEPIEJ ODEBRAć PRZESYłKę SąDOWą

© ShutterStock Celem akcji jest uzmysłowienie ludziom, że tylko czytając listy, mogą na wczesnym etapie rozwiązać problem, podjąć kroki zaradcze, bronić swoich praw „Masz wiadomość” – pod takim hasłem organizowany jest w tym roku Dzień Otwarty Komorników Sądowych. DGP jest patronem medialnym wydarzenia. Dziś komornicy będą tłumaczyć, jak ważne jest odbieranie k...

Source: